Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Organizacja egzaminów dyplomowych w okresie zawieszenia zajęć dydaktycznych w trybie tradycyjnym
z powodu zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2

 • Zarządzenie Rektora - tryb oraz organizacja egzaminów dyplomowych
 • Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy_egzamin zdalny
 • Oświadczenie o całkowitej zgodności wersji elektronicznej pracy z wersją drukowaną
 • Dokumentacja

  Komunikat dla studentów

  W APD został włączony mechanizm kontroli zgodności pracy przesłanej do APD z wersją papierową składaną w dziekanacie.
  Po zatwierdzeniu pracy przez promotora, należy pobrać z systemu APD zmodyfikowaną wersję wgranego wcześniej pliku PDF oznaczonego jako 'Praca'. Wersja ta zawiera numery kontrolne nałożone na wszystkie strony dokumentu (z wyjątkiem kilku początkowych). Należy wydrukować pracę pobraną z systemu i złożyć ją w dziekanacie. Dodatkowe informacje dostępne są w Instrukcji dla studentów.

  Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD

  • logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania UAM (analogicznie jak do USOSweb),
  • proces archiwizacji pracy możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu pracy w dziekanacie,
  • tytułu pracy dyplomowej nie można modyfikować w systemie APD,
  • praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana do sprawdzenia przez system antyplagiatowy,
  • zatwierdzona recenzja pracy jest widoczna dla autora pracy,
  • każdy wydział może przygotować własny wzór recenzji (zestaw pytań),
  • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dla wszystkich, bez wglądu do treści samej pracy,
  • dostęp do treści zarchiwizowanej pracy ma wyłącznie autor, opiekun i recenzenci,
  • wszelkie nieścisłości związane z wykazem informacji o pracy widocznym w APD należy wyjaśniać w dziekanacie,
  • nazwa pliku pdf z pracą nie może zawierać znaków diakrytycznych oraz kropek oprócz kropki oddzielającej nazwę pliku od rozszerzenia.
  • rozszerzenie pliku powinno być zapisane małymi literami - .pdf.

  Życzymy udanego korzystania z serwisu APD!