Adam Mickiewicz University in Poznan - Central Authentication Service
You are not logged in | login
Main page

Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Informujemy, że w dniach 16-17.01.2020 r. w godzinach od 16:00 do 07:00 będą prowadzone prace związane ze zmianą wersji systemu USOS oraz systemów pokrewnych (USOSweb, APD, UL, Ankieter, SRS). W tym czasie nastąpią przerwy w dostępie użytkowników do wyżej wymienionych systemów.

Przepraszamy za utrudnienia.

Dokumentacja obwiązująca od 14.01.2019

Komunikat dla studentów

W APD został włączony mechanizm kontroli zgodności pracy przesłanej do APD z wersją papierową składaną w dziekanacie.
Po zatwierdzeniu pracy przez promotora, należy pobrać z systemu APD zmodyfikowaną wersję wgranego wcześniej pliku PDF oznaczonego jako 'Praca'. Wersja ta zawiera numery kontrolne nałożone na wszystkie strony dokumentu (z wyjątkiem kilku początkowych). Należy wydrukować pracę pobraną z systemu i złożyć ją w dziekanacie. Dodatkowe informacje dostępne są w Instrukcji dla studentów.

Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD

 • logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania UAM (analogicznie jak do USOSweb),
 • proces archiwizacji pracy możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu pracy w dziekanacie,
 • tytułu pracy dyplomowej nie można modyfikować w systemie APD,
 • praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana do sprawdzenia przez system antyplagiatowy,
 • zatwierdzona recenzja pracy jest widoczna dla autora pracy,
 • każdy wydział może przygotować własny wzór recenzji (zestaw pytań),
 • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dla wszystkich, bez wglądu do treści samej pracy,
 • dostęp do treści zarchiwizowanej pracy ma wyłącznie autor, opiekun i recenzenci,
 • wszelkie nieścisłości związane z wykazem informacji o pracy widocznym w APD należy wyjaśniać w dziekanacie,
 • nazwa pliku pdf z pracą nie może zawierać znaków diakrytycznych oraz kropek oprócz kropki oddzielającej nazwę pliku od rozszerzenia.
 • rozszerzenie pliku powinno być zapisane małymi literami - .pdf.

Życzymy udanego korzystania z serwisu APD!

Archive of Diploma Theses :: APD 6.5.2.0-0 (2020-01-02) :: contact