Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

UWAGA!

JSA w okresie wzmożonych obron jest mocno obciążony,co powoduje, że wyniki nie docierają w ciągu doby.
Promotorze jeśli po przesłaniu pracy do JSA nie masz raportu antyplagiatowego to po 24 godzinach zanim przejdziesz do punktu 4 skorzystaj z funkcji - Zarządzanie badaniem / „sprawdź status badania”.

Dokumentacja

Przydatne informacje dotyczące korzystania z APD

 • logowanie do systemu APD odbywa się za pośrednictwem Centralnego Systemu Uwierzytelniania UAM (analogicznie jak do USOSweb),
 • proces archiwizacji pracy możliwy jest dopiero po zarejestrowaniu pracy w dziekanacie,
 • tytułu pracy dyplomowej nie można modyfikować w systemie APD,
 • praca przed przekazaniem do recenzji musi zostać przesłana do sprawdzenia przez system antyplagiatowy,
 • zatwierdzona recenzja pracy jest widoczna dla autora pracy,
 • każdy wydział może przygotować własny wzór recenzji (zestaw pytań),
 • informacje o zarchiwizowanej pracy dyplomowej dostępne są w katalogu prac dla wszystkich, bez wglądu do treści samej pracy,
 • dostęp do treści zarchiwizowanej pracy ma wyłącznie autor, opiekun i recenzenci,
 • wszelkie nieścisłości związane z wykazem informacji o pracy widocznym w APD należy wyjaśniać w dziekanacie,
 • nazwa pliku pdf z pracą nie może zawierać znaków diakrytycznych oraz kropek oprócz kropki oddzielającej nazwę pliku od rozszerzenia.
 • rozszerzenie pliku powinno być zapisane małymi literami - .pdf.

Życzymy udanego korzystania z serwisu APD!