Kontakt

Wydziałowi koordynatorzy ds. USOS

Poniżej prezentujemy listę osób, pełniących obowiązki wydziałowych koordynatorów do spraw systemu USOS. Osoby te służą pomocą zarówno studentom, jak i pracownikom UAM. Można zwracać się do nich po pomoc w takich sprawach jak:

  • pomoc w obsłudze systemu APD,
  • problemy związane z dostępem do serwisu APD,
  • problemy związane z przygotowaniem pracy do obrony w serwisie APD.
WydziałImię i nazwiskoAdres
Wydział Biologii Maria Jaraszkiewicz jarasz@amu.edu.pl
Wydział Biologii Rafał Bajaczyk rav@amu.edu.pl
Wydział Chemii Piotr Karwatka karwatka@amu.edu.pl
Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Joanna Seniów jseniow@amu.edu.pl
Wydział Fizyki Tomasz Kopyciuk kopyciuk@amu.edu.pl
Wydział Historyczny Wojciech Nowacki histwn@amu.edu.pl
Wydział Historyczny Maciej Bether maciej.bether@amu.edu.pl
Wydział Historyczny Joanna Sokalska joanna.sokalska@amu.edu.pl
Wydział Matematyki i Informatyki Tomasz Piłka pilka@amu.edu.pl
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Jacek Zwoliński phil@amu.edu.pl
Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Joanna Kuźniak joakuz@amu.edu.pl
Wydział Nauk Społecznych Andrzej Popielewicz apopiele@amu.edu.pl
Wydział Neofilologii Filip Gołąb fgolab@amu.edu.pl
Wydział Prawa i Administracji Magdalena Rogula rogula@amu.edu.pl
Wydział Studiów Edukacyjnych Krzysztof Bytow kbytow@amu.edu.pl
Wydział Studiów Edukacyjnych Marzena Wodzińska marwod@amu.edu.pl
Wydział Teologiczny Piotr Topolewski piotrtop@amu.edu.pl
Wydział Teologiczny Grażyna Grodź teologia@amu.edu.pl
Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu Konrad Szambelan konsza@amu.edu.pl
Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Szymon Garbarek szymon.garbarek@amu.edu.pl
Wydział Anglistyki Klaudia Majdowska klaudiam@amu.edu.pl
Wydział Anglistyki Aleksander Ziemny aleksander.ziemny@amu.edu.pl
Instytut Kultury Europejskiej Sławomir Zakrzewicz slawas11@amu.edu.pl
Szkoła Językowa UAM Krzysztof Janczak kj37523@st.amu.edu.pl
Szkoła Językowa UAM Monika Waleńska-Trybuś moniwa@amu.edu.pl
Szkoła Tłumaczy UAM Ewa Mianowska ewastijo@amu.edu.pl
Collegium Polonicum w Słubicach Piotr Napierała pnapier@amu.edu.pl
Collegium Europaeum Gnesnense im. Jana Pawła II Sławomir Zakrzewicz slawas11@amu.edu.pl

Helpdesk techniczny APD

usosweb@amu.edu.pl